Tổng Quan Về Sản Phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Máy Gấp Tôn Thủy Lực > YCB Series
YCB Series

YCB-1230~YCB-2440
Khả Năng Gấp: 2.0 mm
Chiều Rộng: 1230-2440 mm
Góc Gấp Tối Thiểu: 45 DEG