YCL Series | yeh chiun | machinetools
Tổng Quan Về Sản Phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Máy Gấp Tôn Thủy Lực > YCL Series
YCL Series

YCL-1230~YCL-6000
Khả Năng Gấp: 2.0 mm
Chiều Rộng: 1230-6000 mm
Góc Gấp Tối Thiểu: 60 0
MAIN PURPOSES
  1. Air conditioning duct
  2. Refrigerator body and truck body
  3. Modular furniture panels