Tổng Quan Về Sản Phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Máy Cắt Góc Thủy Lực
Máy Cắt Góc Thủy Lực


YCE-220/YCE-220S
Khả Năng Cắt: 4.0-6.0 mm
Góc Cắt : 220x220 mm
Hành Trình: 50mm
Áp Lực: 15-20 Tấn