Tổng Quan Về Sản Phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Dao Chấn > Punches
Punches
machinetools

Standard
NO.112  Straight-Type
Type Angle R mm A mm B mm
NO.112A 88 ° 0.2 95 125
NO.112B 88 ° 0.2 120 150
NO.112C 88 ° 0.2 150 180
NO.112D 88 ° 0.2 170 200
NO.113  Upper Punch
Type Angle R mm A mm B mm
NO.113A 88 ° 0.2 95 125
NO.113B 88 ° 0.2 120 150
NO.113C 88 ° 0.2 150 180
NO.113D 88 ° 0.2 170 200
NO.114  Upper Punch
Type Angle R mm A mm B mm
NO.114A 88 ° 0.2 95 125
NO.114B 88 ° 0.2 120 150
NO.114C 88 ° 0.2 150 180
NO.114D 88 ° 0.2 170 200
 
NO.114  Upper Punch
NO.115  Big Goose Neck
NO.115  Big Goose Neck
 
NO.115  Big Goose Neck
NO.115  Big Goose Neck
Type Angle R mm A mm B mm
NO.115A 85 ° 0.2 95 125
NO.115B 85 ° 0.2 120 150
NO.115C 85 ° 0.2 150 180
NO.115D 85 ° 0.2 170 200
NO.115  Big Goose Neck
Type Angle R mm A mm B mm
NO.114A 88 ° 0.6 95 125
NO.114B 88 ° 0.6 120 150
NO.114C 88 ° 0.6 150 180
NO.114D 88 ° 0.6 170 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5