Tổng Quan Về Sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Máy Chấn Gấp Thủy Lực > Máy Chấn Gấp Thủy Lực NC YCN > NC-05(FAT -BED)
NC-05(FAT -BED)


Chiều Rộng: 1200-4000 mm
Áp Lực: 80-300 Tons